Pochod smrti tradiční cache – GC2HW7J

Tato cache je věnována památce 108 vězňů, kteří byli u Nýrska umučeni a pohřbeni v masovém hrobě na konci druhé světové války.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Pochody a transporty smrti

Pochod smrti

Termínem pochod nebo transport smrti se označuje pochod nebo transport, jehož výsledkem je smrt většiny zúčastněných. Tento termín se nejčastěji používá pro transporty vězňů mezi koncentračními tábory za II. světové války.

V závěru války se nacisté pokoušeli zahladit stopy po zvěrstvech, která páchali na vězních v koncentračních táborech. Transportovali přeživší vězně z táborů blízko fronty do vzdálenějších. Pod hrozbou smrti vězni museli každý den urazit mnoho kilometrů bez jídla a odpočinku v zimě nebo v nesnesitelném horku. Každý kdo nevydržel, byl okamžitě zabit. Někdy byli vězni transportováni po železnici ve vagónech pro dobytek.

Pochod smrti v Nýrsku

25.4.1945 dorazil na nádraží v Nýrsku transport vězňů ze směru od Plzně. Transport však nemohl pokračovat do Železné Rudy, protože ta už byla obsazena americkou armádou. Proto se velitel Stiebitz rozhodl, že všechny vězně zlikviduje. Několik dní bránil obyvatelům podávat vězňům potraviny. Vězni tak hromadně umírali. Ve městě vznikl iniciativou domácího německého obyvatelstva výbor pro potravinovou pomoc vězňům. V jeho čele stál tehdejší okresní soudce Schmiedt. Ovšem jeho i další aktivisty nechal velitel transportu popravit v kamenolomu na Hamrech. Počátkem května nechal Stiebitz poblíž nádraží pohřbít 82 mrtvých vězňů a zbylých 26 živých dal popravit. Po válce pak byli hromadné hroby vykopány a těla vězňů byla pohřbena na hřbitově. Na místě kde se hroby nacházely byl postaven památník.
(Zdroj : Jan Jirák - Osvobození Klatovska 1945, Klatovy - OM 1995)

Pochody smrti na území České Republiky

Po skončení II. světové války byli na 130 místech nalezeny hromadné hroby. Celkem v nich bylo 4630 mrtvých (zavražděných, zmrzlých, zahubených hladem nebo nemocemi).

Hromadné hroby:

(Zdroj : Miloslav Moulis - Český svaz bojovníku za svobodu, Odkaz )

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · CharlieBlog.eu