Naučný okruh Nýrsko multi cache – GC2JEPW

Cache o naučném okruhu v okolí Nýrska.

Celý text je k dispozici včetně diakritiky.

Naučný okruh Nýrsko

Znak města Nýrska

Nýrsko naleznete na hranicích Šumavy, asi 20 km jižně od Klatov. Vzniklo ve 13. století poblíž obchodní stezky spojující Čechy s Bavorskem. Městečko s 5 tisící obyvatel má Šumavu doslova za humny a tak se Naučný okruh Nýrsko zaměřil na představení její přírody. Z 20 zastávek je jich nejvíce věnováno obvyklým druhům stromů, na dalších se seznámíte s houbami, mechy a lišejníky, opomenuty nezůstanou ani obyvatelé lesa či místní zajímavosti. Naučný okruh je možné projít po několika různě dlouhých trasách, nejdelší z nich, červená trasa, je dlouhá 4 km.

Mapa naučného okruhu Nýrsko
 1. Řeka Úhlava
 2. Olše lepkavá
 3. Lesní divadlo
 4. Ptačí rezervace
 5. Mravenci
 6. Lišejníky
 7. Lípa velkolistá
 8. Panorama
 9. Líska obecná
 10. Pajrek
 11. Houby
 12. CHKO Šumava
 13. Borovice lesní
 14. Modřín opadavý
 15. Dub zimní
 16. Jedle bělokorá
 17. Mechorosty
 18. Buk lesní
 19. Smrk ztepilý
 20. Dětské hřiště
Pomník hladovějících ptáků


Procházka po naučném okruhu začíná u řeky Úhlavy, které je věnovaná i první zastávka. Na březích můžete spatřit ledňáčka nebo třeba konipase, ve vodě pak pstruha a při troše štěstí možná i vydru.

Dále naučný okruh pokračuje k lesnímu divadlu. Toto divadlo bylo postaveno v roce 1935 a je zajímavé především díky svým technickým řešením. Pro scény v interiéru bylo možné odsunout obě boční rohové stěny budovy. Jako součást venkovních scén bylo možno využít i skálu za jevištěm. V divadle vystupovali jako hosté i herci Národního divadla Jaroslav Vojta, Stela Májová, Zdeněk Štěpánek a další. V 70. letech minulého století však činnost divadla zanikla. Od roku 2008 se ale divadlo začíná znovu probouzet k životu.

Další zastávka okruhu se nachází u bývalé ptačí rezervace, kterou založil nýrský učitel, kronikář a kulturní činitel Josef Blau.

Pajrek

Kolem mraveniště a zastávky věnované lišejníkům se dostanete na zastávku zvanou Panorama. Zde si můžete odpočinout na lavičce a rozhlédnout se po nádherné šumavské přírodě. Uvidět můžete i vrcholy známých šumavských hor jako jsou Pancíř, Prenet a Jezerní hora.

Dál vás naučný okruh zavede ke zbytkům hradu Pajrek. Tento strážní hrad byl postaven v první polovině 14. století při staré zemské stezce z Čech do Bavor. Váže se k němu několik pověstí. Jedna například vypráví o pokladu hlídaném pekelným psem.

Od Pajreku se pak už budete zase vracet do údolí řeky Úhlavy.

Cache

Při hledání této cache budete muset projít naučný okruh Nýrsko. Doporučujeme až na Pajrek dojít po červené trase. Z Pajreku pak jít po žluté a hnědé. Celkem tak ujdete necelé 4 km. Některé úseky této trasy nejsou vhodné pro dětské kočárky.

Odpovědi vyhledávejte na informačních tabulích naučného okruhu.

 1. Řeka Úhlava (zastávka č. 1)
  A = Rok ve kterém byla dostavěna údolní nádrž Nýrsko?
 2. Olše lepkavá (zastávka č. 2)
  B = Kolika let se dožívá olše lepkavá?
 3. Lesní divadlo (zastávka č. 3)
  C = Kolik diváků mohlo z hlediště sledovat představení v lesním divadle?
 4. Ptačí rezervace (zastávka č. 4)
  D = Kolik ptačích budek bylo umístěno v ptačí rezervaci?
 5. Mravenci (zastávka č. 5)
  E = Kolik druhů mravenců je známo ve střední Evropě?
 6. Lišejníky (zastávka č. 6)
  F = Až kolik procent potravy sobů v polárních oblastech tvoří lišejníky?
 7. Panorama (zastávka č. 8)
  G = Vrch Plošina
 8. Líska obecná(zastávka č. 9)
  H = Kolik lískových oříšků je na obrázku?
 9. Pajrek (zastávka č. 10)
  I = Do kterého roku byl hrad Pajrek v držení rodu z Janovic?
  Tip: Na Pajreku můžete zkusit najít Pajrek (GCXXMW)
 10. CHKO Šumava (zastávka č. 12)
  J = Jaká byla původní rozloha CHKO Šumava?

Pokud jste prošli naučným okruhem a správně odpověděli na otázky, tak dosaďte do vzorce za písmena otázek odpovědi a získáte finálové souřadnice.


N 49° 16,(A + B + C + D + E - 3207)
E 013° 08,(F + G + H + I + J - 3680)

Kontrolní součet všech odpovědí = 8173

English version

We are sorry, this cache is only in Czech, because all info on stages is in czech language. If you want visit this cache, contact us and we help you.

Zpět na listing na Geocaching.com · Námi založené cache · CharlieBlog.eu